Надрукувати

Новини

2018 July 12

Місен Ентерпрайзіс АБ та ТОВ «Карпатигаз» отримали часткове остаточне рішення від Стокгольмського арбітражу

 

11 липня 2018 року, Арбітражним судом було винесене часткове остаточне рішення в арбітражному провадженні, ініційованому в межах ДСД № 3 від 10 червня 2002 року (з подальшими змінами, далі ДСД) відповідно до Арбітражного регламенту Арбітражного інституту торгової палати м. Стокгольм. Рішення є остаточним щодо питань, які розглядались на цьому етапі провадження. Підсумовуючи, Арбітражний суд повністю відхилив аргументи щодо недійсності ДСД, а також більшість аргументів ПАТ «Укргазвидобування» щодо стверджуваних «порушень» з боку Місен Ентерпрайзіс АБ та ТОВ «Карпатигаз». Фактично це підтвердило необґрунтованість вимог ПАТ «Укргазвидобування» щодо компенсації  збитків. Частковим остаточним рішенням Арбітражного суду встановлено наступне:

  1. Арбітражний суд повністю, одноголосно та беззаперечно відхилив всі аргументи щодо стверджуваної недійсності ДСД. Арбітражним судом не було встановлено фактів корупції або змови у ході переговорів та погодження ДСД. Арбітражним судом не було встановлено фактів правопорушень з боку поточних та/або колишніх акціонерів (бенефіціарних власників) Місен Ентерпрайзіс АБ та ТОВ «Карпатигаз». Правопорушень з боку керівництва Місен Ентерпрайзіс АБ та ТОВ «Карпатигаз» встановлено також не було. Більше того, ДСД відповідає всім застосовним положенням українського законодавства. А саме, Арбітражний суд встановив відсутність підстав стверджувати, що ДСД суперечить статті 7(4) Закону України «Про трубопровідний транспорт» або публічному порядку. Арбітражний суд встановив, що ПАТ «Укргазвидобування» мало повний доступ та контроль над своїм фондом  свердловин, а отже це майно ПАТ «Укргазвидобування» не було привласнено. Більше того, Арбітражний суд відхилив аргументи ПАТ «Укргазвидобування», що ДСД порушено заборону реалізовувати газ іншим особам, крім НАК «Нафтогаз України» відповідно до Статті 10 Закону «Про засади функціонування ринку природного газу».

    Підсумовуючи висновки Арбітражного суду щодо вищевикладених питань, Арбітражний суд підтвердив, що ДСД є дійсним та повністю зобов’язуючим договором, укладення якого було вигідним для ПАТ «Укргазвидобування» (можливість реалізовувати газ, по вищим, нерегульованим цінам, зобов’язання Місен Ентерпрайзіс АБ залучати додаткове фінансування для виконання програм Спільної діяльності та отримання доходу від надання послуг Спільній діяльності згідно з договорами про надання послуг). ДСД було укладено в інтересах ПАТ «Укргазвидобування», а не всупереч його інтересам.
  2. Виконуючи свої договірні зобов’язання, ні Місен Ентерпрайзіс АБ, ні та/або ТОВ «Карпатигаз» не було істотно порушено ДСД, а отже Арбітражний суд  повністю, одноголосно та беззаперечно відхилив всі вимоги ПАТ «Украгазвидобування» щодо розірвання ДСД на підставі істотних порушень ДСД з боку Місен Ентерпрайзіс АБ та ТОВ «Карпатигаз» як це стверджувало ПАТ «Укргазвидобування». А саме Арбітражний суд встановив, що Місен Ентерпрайзіс АБ не були порушені зобов’язання щодо надання додаткового фінансування для виконання програм Спільної діяльності, ТОВ «Карпатигаз» не були порушено ДСД щодо укладення договорів купівлі-продажу природного газу, щодо внесення ноу-хау в Спільну діяльність, не було пред’явлено необґрунтованих «погроз» зупинити роботу певних дотискуючих компресорних станцій; ТОВ «Карпатигаз» мало право укладати мирові угоди щодо певних боргів перед Спільною діяльністю; і врешті Арбітражний суд постановив, що ТОВ «Карпатигаз» виконані зобов’язання за ДСД щодо введення в експлуатацію дотискуючих компресорних станцій (включаючи найбільшу серед них - Хрестищенську ДКС) та щодо проведення капітальних ремонтів свердловин.
  3. Арбітражним судом було частково підтримано лише одну позицію ПАТ «Укргазвидобування», а саме: Арбітражний суд встановив, що Місен Ентерпрайзіс АБ не було виконане зобов’язання щодо здійснення внеску в розмірі приблизно 8,5 млн. дол. США до 31 грудня 2015 року та ТОВ «Карпатигаз» не облаштувало певні свердловини вузлами обліку. Однак, Арбітражний суд постановив, що ці порушення, кожне з них та всі разом, не можуть вважатися такими, що істотно позбавили ПАТ «Укргазвидобування» того, на що воно розраховувало при укладенні ДСД, та що вони не є підставою для розірвання ДСД. Більше того, хоча Арбітражний суд вказує, що невнесення Місен Ентерпрайзіс АБ решти внеску може призвести до корегування розміру належної Учасникам частки в спільному майні при розірванні ДСД, це не призводить до анулювання первісної домовленості сторін щодо вартості їх внесків. Отже Арбітражний суд встановив, що відповідно до договірних положень, згідно з ДСД, Місен Ентерпрайзіс АБ та ТОВ «Карпатигаз» належить частка в розмірі 50,01 % у спільному майні.
  4. Однак, оскільки Урядом України була запроваджена ставка рентної плати у розмірі 70%, це є суттєвою зміною обставин, у зв’язку з якою більше не можливо досягти мети ДСД, Арбітражний суд дійшов до висновку, що ДСД повинен бути розірваний з 11 липня 2018 року виключно з цих підстав. Як раніше повідомлялось, Місен Ентерпрайзіс АБ та ТОВ «Карпатигаз» погодилися розірвати ДСД саме на цих підставах. Знову таки, Арбітражний суд повністю підтримав аргументи Місен Ентерпрайзіс АБ та ТОВ «Карпатигаз» у цьому відношенні.
  5. Отже Арбітражний суд зобов’язав Місен Ентерпрайзіс АБ, ТОВ «Карпатигаз» та ПАТ «Укргазвидобування» вжити всіх необхідних та належних заходів для практичної реалізації розірвання ДСД. Сторони погодились, що після розірвання активи Спільної діяльності будуть передані ПАТ «Укргазвидобування», а Місен Ентерпрайзіс АБ та ТОВ «Карпатигаз» отримають компенсацію вартості їх часток у цих активах. Якщо після винесення часткового остаточного рішення сторони не зможуть дійти згоди щодо вартості часток Місен Ентерпрайзіс АБ та ТОВ Карпатигаз, це питання буде вирішене Арбітражним судом у Кінцевому рішенні.

Місен Ентерпрайзіс АБ та ТОВ «Карпатигаз» планують вжити всіх необхідних дій для проведення конструктивних переговорів з ПАТ «Укргазвидобування» щодо виконання цього часткового кінцевого рішення.

« Назад